BIZTONSÁGI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK

FIGYELEM: ERŐS MÁGNESEKET TARTALMAZ. A MÁGNESEK KEZELÉSE ELŐTT, KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A SZÖVEGET!

 

MÁGNESEK LENYELÉSE: Mágneseket ne nyeljen le és ne lélegezzen be! A testben található mágnesek vonzása súlyos sérüléseket okozhat, és azonnali orvosi segítséget igényel. Gyermekektől tartsa távol! A mágnesek nem játékszerek.

MAGNETIZMUS ÉS A KÖRNYEZET: Tartson elégséges távolságot a tévékészülékektől, videomagnóktól és minden mágneses médiumtól, mint pl. a számítógép-merevlemezek, a hitel- és ATM-kártyák, az adattároló médiumok stb! A kamerák, mobiltelefonok és okostelefonok nem mágneses memória-médiumokat tartalmaznak. A nevezett eszközök közelében lévő statikus mágneses tér ezért nem tudja törölni az adatokat. Webáruházunkban még mágneses mobiltelefon-tartót is kínálunk. Nem zárható ki azonban, hogy nagyon erős mágneses terek mágnesezhetik és esetleg károsíthatják ezen eszközök mechanikai alkatrészeit vagy beépített hangszóróit.

MÁGNESEK ELEKTROMOS VEZETŐKÉPESSÉGE: A neodímium mágnesek fémből készülnek, tehát vezetik az elektromosságot. A gyermekek megpróbálhatják a mágneseket betenni egy konnektorba, és így áramütést idézhetnek elő. Bizonyosodjon meg arról, hogy a gyermekek nem játszanak így mágnesekkel!

BALESETVESZÉLY: A nagy - különösen a nagy neodímium mágnesek - nagyon erős vonzóerővel bírnak. Figyelmetlen kezelésük esetén az ujjak vagy a bőr a mágnesek közé szorulhat. VIGYÁZAT: ez véraláfutásokat és zúzódásokat okozhat. A nagyon nagy - különösen a nagyon nagy neodímium mágnesek - csonttöréseket okozhatnak. Nagyobb mágnesek kezeléséhez viseljen vastagabb védőkesztyűt!

MÁGNESEK ÉS A SZÍV: A mágnesek befolyásolhatják a pacemakerek és a beültetett szív defibrillátorok működését. A pacemaker teszt üzemmódra válthat, és hirtelen meghibásodás állhat elő. A szív defibrillátor leállhat. Amennyiben használ ilyeneket, tartson megfelelő távolságot a mágnesektől! Figyelmeztessen másokat, akik ilyen segédeszközöket használnak, hogy ne nagyon közelítsenek a mágnesekhez!

BALESETVESZÉLY: A mágnesek nagyon törékenyek. Az ütköző mágnesek megrepedhetnek, és éles forgácsokat vethetnek ki, akár néhány méterre is, szemsérülést okozva. Mágnesekkel bánjon óvatosan és figyelmesen, valamint gátolja meg azok ütközését! FIGYELEM: A neodímium mágnesek nagyon erősek, és nagy távolságokból képesek egymáshoz ugrani. Tartsa a mágneseket egymástól kellő távolságban, és kezelésüknél viseljen védőszemüveget! Gondoljon azoknak a biztonságára is, akik nézik a mágnesek kezelését!

MÁGNESEK MEGMUNKÁLÁSA: Mágnesekbe ne fúrjon bele, azokat ne köszörülje és ne próbálja bármilyen módon megmunkálni! Meggyulladás veszélye fenyeget. Kérjen tőlünk méretre gyártást!

NIKKELALLERGIA: A neodímium mágnesek jobbára nikkelt tartalmaznak, még azok is, amelyek felülete nem nikkelezett. Bizonyos személyeknél a nikkellel való érintkezés allergiás reakciót idézhet elő. A nikkelallergia nikkelezett mágnesekkel való tartós érintkezésnél alakulhat ki, ezért kerülje a neodímium mágnesekkel való tartós bőrkontaktust! Ha már allergiás a nikkelre, kerülje a mágnesekkel való érintkezést!

ANYAGMOZGATÁS MÁGNESEK SEGÍTSÉGÉVEL: Amennyiben teherszállításra használ mágneseket, a túl nagy terhek, az anyaghibás vagy a technológiai fáradást mutató terhek lezuhanhatnak. A feltüntetett szakítóerőket ideális körülmények között mérik, mindenfajta mellékhatás nélkül, különösen pedig a mágnes és a teher közötti szinte nullás légrés betartása mellett. Ne használjon mágneseket teherszállításhoz vagy -mozgatáshoz ott, ahol emberek mozognak.

MÁGNESEK KÜLDÉSE: Mágnesek légi vagy földi szállítással történő küldése esetén - amennyiben rossz a csomagolás - a szállítmány befolyásolhatja a repülőgép navigációs műszereit, vagy károsíthatja a posták válogatóvonalait, de legrosszabb esetben baleset is bekövetkezhet. Amennyiben légi vagy földi szállítással küld mágneseket, biztosítsa a mágneses mező tökéletes árnyékolását, pl. a mágnesek és a doboz falai közé behelyezett mágneses lemezek segítségével, vagy alakítson ki olyan távolságot a mágnes és a doboz fala között, hogy annak külső oldalán ne mutatkozzon maradék mágnesesség!

EGÉSZSÉGÜGYI KOCKÁZATOK: Eddig nem mutatták ki, hogy a mágneses tér hatása negatív hatással lenne az egészségre. Nagyon valószínűtlen, hogy a mágneses tér egészségügyi kockázatot jelentene. Ez azonban nem zárható ki. Ezért javasoljuk, hogy kerülje a mágnesekkel való tartós, közvetlen érintkezést. Az ajánlott biztonságos távolság egy méter.

MÁGNESEK KORRÓZIÓJA: A neodímium mágnesek nagyon hajlamosak a korrózióra. A neodímium mágneseink többsége ezért nikkelezett. Ez a kezelés azonban nem nyújt tartós védelmet a mágnesek szabadban történő használata esetén. Ezért neodímium mágneseket csak száraz belső terekben használjon, vagy kellően óvja azokat a külső környezeti hatásoktól! Biztosítsa, hogy a felületkezelés ne sérüljön meg! A ferrit és az SmCo mágnesek nem érzékenyek a korrózióra, felületkezelésük nem szükséges.

MÁGNESEK HŐMÉRSÉKLETI ELLENÁLLÁSA: A neodímium mágnesek hőmérsékleti ellenállása 80-200°C, a választott típustól függően. E hőmérséklet túllépése estén a mágnesek elveszítik mágneses erejüket. Mágnes ragasztásához ne használjon hőre keményedő ragasztókat! Ferritmágneseket legfeljebb 250°C hőmérsékletig használhat. Alkalmazhatóságuk alsó határa pedig -40°C.

MÁGNESEK ÁRTALMATLANÍTÁSA: A MAGSY társaság teljes mértékben tudatában van annak, hogy elengedhetetlen a környezet a jövő generációi számára történő megóvása, és ezért figyelmet fordít a környezetbarát technológiák és anyagok fejlesztésére, innovációjára és használatára. A MAGSY az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus termékekben való használatát korlátozó európai irányelvek szerint jár el. A termék megsemmisítését a helyi hulladékkezelési előírások figyelembe vételével hajtsa végre, pl. kijelölt gyűjtőhelyen, szelektálásra történő leadással. 

FERRITEK KONTRA NEODÍMIÁK: Az erős neodímium mágnesek megváltoztathatják a ferritmágnesek mágnesezési irányát, vagy esetleg teljes demagnetizálódást (a mágneses erő elvesztése) okozhatnak. Ezért ne közelítsen és ne kapcsoljon össze neodímium mágneseket ferritmágnesekkel! Tárolja őket egymástól legalább 10 cm-re!

BALESETVESZÉLY! Szállítási okokból, néhány - különösen nagyobb - mágnes esetén, csomagolásnál, a mágneses mező árnyékolásához, sor kerülhet vékony, mágneses lemezek használatára, amelyeket a csomagolásba helyezünk, minden oldalról a mágnes köré. VIGYÁZAT! Fennáll az említett lemezekkel való vágás veszélye, ezért viseljen megfelelő védőkesztyűt, és a kicsomagolás során fokozott óvatossággal kezelje a mágnest, mivel az, mágneses erejével a lemezekhez fog vonzódni.